lp.  Autor Tytuł Uczelnia
1 s. Irmina –
Mirosława Zielińska
(dyplomowa)

Autyzm u dziecka w wieku przedszkolnym

Pobierz
pd_s_...tyzm.zip 43 kb .zip

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska „MILENIUM”Gniezno2004
2 s. Rafała –
Alina Święcka
(licencjacka)

Wdrożenie systemu zarządzania jakością na przykładzie Przedszkola Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze

Pobierz
pl_s_Alina.zip 111 kb .zip

Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra 2005
3 s. Irmina – Mirosława Zielińska
(dyplomowa)

Wpływ wdrożenia normy ISO 9001:2000 na jakość pracy placówki specjalnej na przykładzie Przedszkola Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze

Pobierz
pd_s_..._Iso.zip 45 kb .zip

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska „MILENIUM”
Gniezno 2005
4 Dagmara Piotrowska
(magisterska)
Reakcje dzieci z zespołem Downa na muzykę na przykładzie dzieci z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra 2006
5 s. Emilia –
Anna Krzyżańska
(licencjacka)

Monografia Przedszkola Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze

Pobierz
pl_s_Emilia.zip 14085 kb .zip

Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra 2006
6 Ewa Nowakowska
(licencjacka)

Droga edukacyjna dziecka autystycznego na przykładzie Piotra

Pobierz
pl_Ew...wska.zip 96 kb .zip

Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra 2006
7
s. Emilia –
Anna Krzyżańska
(magisterska)

Metoda dobrego startu i ruchu rozwijającego w pracy z dziećmi w Przedszkolu Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze

Pobierz
pm_s_Emilia.zip 1121 kb .zip

Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra 2008
8
Ewa Nowakowska
(magisterska)

Działalność opiekuńczo wychowawcza Sióstr Elżbietanek w służbie niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w Przedszkolu i Ośrodku w Zielonej Górze

Pobierz
pm_Ew...wska.pdf 2066 kb .pdf

Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra 2009 

   
 
start
stop